Fire & Security Systems London installations

BY CERTIFIED COMPANY

Tại GuardSys chúng tôi tự hào của chúng tôi-tự là lắp đặt hệ thống an ninh hiệu quả kết hợp với chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cung cấp một loạt các tùy chọn được xây dựng để làm cho bạn cảm thấy an toàn và thoải mái không có vấn đề bạn đang ở đâu, sao lưu bằng cách chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Guard Security Systems LTD is also Safecontractor Certified Company. Safecontractor is a leading third-party accreditation scheme which recognises very high standards in health and safety management amongst UK contractors.

  • Certified Company.
  • Cài đặt tuân theo các tiêu chuẩn Anh và châu Âu mới nhất.
  • Certificate of Compliance issue on completion of installation.
  • Nhà nước trong phạm vi nghệ thuật của hệ thống an ninh, có dây, không dây và hệ thống báo động Intruder Hybrid.
  • Hệ thống báo động kẻ xâm nhập cài đặt và duy trì với giám sát 24 giờ và phòng trường hợp khẩn cấp

Nếu hệ thống an ninh hiện tại của bạn có trục trặc, bạn muốn tư vấn về nâng cấp, hoặc bạn đã quyết định đầu tư vào hệ thống bảo mật đầu tiên của bạn, sau đó nhóm chuyên gia tại GuardSys ™ có thể giúp bạn.