Fire & Security Systems London installations

BY NSI GOLD APPROVED COMPANY

V GuardSys zakladáme našu-ja to na efektívnu inštaláciu bezpečnostného systému v kombinácii s kvalitnými službami. Ponúkame celý rad možností, ktoré sú postavené, aby ste sa cítili bezpečne a pohodlne, bez ohľadu na to, kde ste, opierajúci sa o naše starostlivosti o zákazníka. Guard Security Systems LTD is also NSI NACOSS (GOLD) and Safecontractor Approved Company. Safecontractor je popredným systém akreditácie tretia strana, ktorá uznáva veľmi vysoké štandardy v oblasti zdravia a riadenia bezpečnosti medzi britských dodávateľov.

  • Národný bezpečnostný inšpekcia (NSI) Schválené Company.
  • Zariadenia v súlade s najnovšou britskej a európske normy.
  • NSI GOLD Certificate of Compliance issue on completion of installation.
  • Stav rozmedzie Art of Security Systems, drôtové, bezdrôtové a hybridných Intruder poplašné systémy.
  • Intruder Poplašné systémy inštalované a udržiavané s kontrolou 24 hodín a pohotovostná služby

Ak je váš súčasný bezpečnostný systém nepracuje správne, chcete poradiť o modernizáciu, alebo ste sa rozhodli investovať do svojho prvého bezpečnostného systému, potom expertný tím GuardSys ™ vám môže pomôcť.