Fire & Security Systems London installations

BY NSI GOLD APPROVED COMPANY

Yn GuardSys rydym yn ymfalchïo ein-hunain sydd ar osod system ddiogelwch effeithlon gyfuno â gwasanaeth o ansawdd. Rydym yn cynnig llu o opsiynau sy'n cael eu hadeiladu i wneud i chi deimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus ni waeth ble rydych yn, hategu gan ein gofal cwsmer. Guard Security Systems LTD is also NSI NACOSS (GOLD) and Safecontractor Approved Company. Safecontractor yn gynllun achredu trydydd parti arweiniol sy'n cydnabod safonau uchel iawn o ran rheoli iechyd a diogelwch ymhlith contractwyr DU.

  • National Arolygiaeth Diogelwch (NSI) Cwmni Cymeradwy.
  • Gosodiadau cydymffurfio â'r Safonau Prydeinig ac Ewropeaidd diweddaraf.
  • NSI GOLD Certificate of Compliance issue on completion of installation.
  • Cyflwr yr ystod Art of Systemau Diogelwch, Wired, Wireless a Systemau Larwm Lladron Hybrid.
  • Systemau Larwm Lladron gosod a'u cynnal gyda monitro 24 awr a chyfleuster argyfwng

Os yw eich system ddiogelwch bresennol yn camweithio, hoffech gael cyngor ar uwchraddio, neu rydych wedi penderfynu i fuddsoddi yn eich system ddiogelwch yn gyntaf, yna gall y tîm arbenigol yn GuardSys ™ eich helpu.