Fire & Security Systems London installations

BY CERTIFIED COMPANY

Yn GuardSys rydym yn ymfalchïo ein-hunain sydd ar osod system ddiogelwch effeithlon gyfuno â gwasanaeth o ansawdd. Rydym yn cynnig llu o opsiynau sy'n cael eu hadeiladu i wneud i chi deimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus ni waeth ble rydych yn, hategu gan ein gofal cwsmer. Guard Security Systems LTD is also Safecontractor Certified Company. Safecontractor is a leading third-party accreditation scheme which recognises very high standards in health and safety management amongst UK contractors.

  • Certified Company.
  • Gosodiadau cydymffurfio â'r Safonau Prydeinig ac Ewropeaidd diweddaraf.
  • Certificate of Compliance issue on completion of installation.
  • Cyflwr yr ystod Art of Systemau Diogelwch, Wired, Wireless a Systemau Larwm Lladron Hybrid.
  • Systemau Larwm Lladron gosod a'u cynnal gyda monitro 24 awr a chyfleuster argyfwng

Os yw eich system ddiogelwch bresennol yn camweithio, hoffech gael cyngor ar uwchraddio, neu rydych wedi penderfynu i fuddsoddi yn eich system ddiogelwch yn gyntaf, yna gall y tîm arbenigol yn GuardSys ™ eich helpu.